Plan zebrania koła 19.02.2017

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

KOŁA PSZCZELARZY W NYSIE W DNIU 19.02.2017r

 

1. Otwarcie  Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie, przywitanie zaproszonych gości .

2. Wybór Przewodniczącego  Zebrania oraz Sekretarza – po wyborze przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania.

 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

PZP - atykuł - Wytrucia Środkami Ochrony Roślin - przyczynek do dyskusji

pon., 30/01/2017 - 19:29

Na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego pojawił się artykuł

"Wytrucia Środkami Ochrony Roślin - przyczynek do dyskusji"

Nagłówki z artykuł:

  • Co nam (społeczeństwu) dają pszczoły?
  • Środki Ochrony Roślin.
  • Błędne zapisy w ustawie o ŚOR.
  • Co my, jako organizacja co Zarząd PZP w tym temacie musi zrobić?

 

 

 

Apel Koła Pszczelarzy w Nysie do WZP - ginięcie pszczół

wt., 06/12/2016 - 20:51

        Zarząd Koła Pszczelarzy w Nysie zwraca się z prośbą do Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu o zwołanie otwartego posiedzenia Zarządu WSP celem omówienia ujawnionego w ostatnich m-cach masowego ginięcia pszczół.

       Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zwołanie zebrania Prezesów Kół celem uzyskania aktualnych informacji dot.skali upadków rodzin pszczelich.

 

Prezes Koła Pszczelarzy w Nysie Duda Jerzy.

Plan zebrania 4.12.2016

wt., 22/11/2016 - 22:31

PLAN ZEBRANIA 4.12.2016

KOŁA PSZCZELARZY W NYSIE

1. Powitanie

2. Ocena II Nyskiej Konferencji Pszczelarskiej

3. Wyjazd na Pielgrzymkę do Częstochowy 07.12.2016 rok.

4. Dyskusja dot. zmiany nazwy z Koła Pszczelarzy w Nysie na Stowarzyszenie Pszczelarzy.

5. Przerwa kawowa.

6. Sztandar propozycje graficzne.