Zarząd

Zarząd Koła Pszczelarzy Nysie w składzie:

  • Jerzy Duda                       prezes
  • Andrzej Filipowski         z-ca prezesa
  • Janusz Kluska               sekretarz
  • Beata Malik                    skarbnik
  • Alfred Lenkiewicz         członek zarządzu
  • Adam Szkudlarski        członek zarządzu

 

Dane kontaktowe zostały podane w zakładce Kontakt