Zarząd

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona (wybrany w dniu 20.11.2022):

   Jerzy Duda    Prezes Zarządu 
    Alfred Lenkiewicz    Z-ca Prezesa Zarządu 
    Jarosław Stopyra    Z-ca Prezesa Zarządu
    Judyta Potoczak    Skarbnik 
    Janusz Kluska    Sekretarz 
    Danuta Włosek    Członek Zarządu 
    Kwiotek Wiktor    Członek Zarządu 
    Grzegorz Rzucidło    Członek Zarządu 
    Marcin Maciejak    Członek Zarządu 

 

Dane kontaktowe zostały podane w zakładce Kontakt