19.07.2024 - Sztandar Stowarzyszenia niechciany w budynku Ratusza w Otmuchowie

pt., 19/07/2024 - 20:11
demontaż sztandaru

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 19.07.2024 pszczelarze Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy zabrali z budynku Ratusza w Otmuchowie gablotę w, której przechowywany był Sztandar Stowarzyszenia.

Sztandar w 2020 roku został przekazany członkom Stowarzyszenia przez Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę, a uroczystość ta została poprzedzona uroczystą Mszą Świętą i poświęceniem Sztandaru w kościele w Otmuchowie. 


Niestety zgodnie z decyzją obecnego Burmistrza Otmuchowa Damiana Nowakowskiego Sztandar Stowarzyszenia nie mógł pozostać w miejscu w, którym znajdował się od 4 lat, ani w żadnym innym miejscu w Otmuchowie.

"DZIĘKUJEMY BURMISTRZOWI OTMUCHOWA DAMIANOWI NOWAKOWSKIEMU ZA ROZPOCZĘCIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY  Z NYSKIM STOWARZYSZENIEM PSZCZELARZY"

Tagi

24.05.2024 - Spotkanie w starostwie

sob., 25/05/2024 - 20:40
spotkanie

 

24 maja 2024  w Starostwie Powiatowym w Nysie odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia ze Starostą Nyskim Panem Danielem Palimąka. W spotkaniu uczestniczył Jerzy Duda, Alfred Lenkiewicz oraz Janusz Kluska. Uzyskaliśmy zapewnienie, że dla Starostwa Nyskiego rozwój pszczelarstwa na naszym terenie jest bardzo ważny, dlatego też w obecnej kadencji będzie to jeden z priorytetów związanych z ekologią . Liczymy na owocną współprace ze Starostą Nyskim

23.05.2024 Podpisanie umowy w Karłowicach

sob., 25/05/2024 - 20:31
umowa

 

 

23 maja 2024 w Karłowicach w centrum warsztatowym wśród pszczół 9 organizacjom pozarządowym z Opolszczyzny zostały wręczone umowy  na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA  na łączną kwotę 200 000 zł

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również uczestniczyli w tym wydarzeniu i podpisali umowę dotycyjną na 31 000 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane na organizację wyjazdu studyjno-szkoleniowego oraz na poprawę bioróżnorodności.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą współpracę.

 

https://www.facebook.com/kpnysapl/videos/785357846999676/

Informacja o Lekach

sob., 25/05/2024 - 13:20

W związku z licznymi zapytaniami Pszczelarzy dotyczącymi dofinansowania do leków, sprzętu, odkładów i matek pszczelich informuje, że do dnia dzisiejszego brak jakichkolwiek informacji w kwestii uruchomienia w/w dofinansowania, 

 Proszę o przesyłanie drogą mailową lub SMSem informacji dotyczących zapotrzebowania na leki. W informacji należy podać ilość posiadanych pni pszczelich, ilość oraz rodzaj leku. Wszelkie informacje dotyczące leków proszę przesyłać do Pana Janusza Kluska +48666637735.

Informuję również, że zostało jeszcze kilka opakowań leków na  NOSEME CERANAE.

14.04.2024 - PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

pon., 08/04/2024 - 18:14

PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA  

ZA ROK 2023 W DNIU 14.04.2024 rok

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.
2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.
5.Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6.Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023  rok
10.Przedstawienie Planu Pracy na 2024rok.
11.Dyskusja nad przedstawionym:

  •      sprawozdaniem Prezesa,
  •      sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
  •      planem pracy na 2024 rok

12.Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.Sprawy bieżące

  • omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa
  • omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego „Opolska Pszczoła Miodna’’
  • informacja dot. przerobu wosku na węzę,
  • informacja dot. dopłat do przezimowanych rodzin, 
  • uruchomienie zakładki „mapa miodu ‘’ na stronie internetowej.  
  • informacja dot. certyfikatu na miód dla pszczelarzy Stowarzyszenia. ;

14. Dyskusja. Wolne wnioski.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16.Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.


Prezes Zarządu  
Jerzy Duda
Po zebraniu będzie można kupić nosemę.