14.04.2024 - PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

pon., 08/04/2024 - 18:14

PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA  

ZA ROK 2023 W DNIU 14.04.2024 rok

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.
2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.
5.Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6.Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023  rok
10.Przedstawienie Planu Pracy na 2024rok.
11.Dyskusja nad przedstawionym:

 •      sprawozdaniem Prezesa,
 •      sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
 •      planem pracy na 2024 rok

12.Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.Sprawy bieżące

 • omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa
 • omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego „Opolska Pszczoła Miodna’’
 • informacja dot. przerobu wosku na węzę,
 • informacja dot. dopłat do przezimowanych rodzin, 
 • uruchomienie zakładki „mapa miodu ‘’ na stronie internetowej.  
 • informacja dot. certyfikatu na miód dla pszczelarzy Stowarzyszenia. ;

14. Dyskusja. Wolne wnioski.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16.Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.


Prezes Zarządu  
Jerzy Duda
Po zebraniu będzie można kupić nosemę.

Informacje Zarządu - składki 2024

czw., 04/04/2024 - 20:04

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy przypomina swoim członkom że termin opłat za składki członkowskie upływa 20 kwietnia. 

Dla przypomnienia.

w 2024 roku kwoty składek  wynoszą:

 • 300 zł WPISOWE
 • 100 zł CZŁONKOWSKIE
 • 5 zł  ULOWE

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia.

Nr konta Stowarzyszenia: 11 8872 0003 0000 6934 2000 0010.

Ubezpieczenie OC pszczelarza na 2024 rok wynosi 10 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia do 20 kwietnia 2024 rok. W tytule przelewu należy wpisać "Ubezpieczenie OC"

Wielkanoc 2024 - życzenia

pt., 29/03/2024 - 21:02

 

Męka to dla pszczelarzy,

gdy owoc pracowitej rodzinnej pszczoły

nie trafia na polskie stoły

 

Męka to cierpienie,

ale jest Męka to będzie pocieszenie.

I tego uczą nas święta WIELKANOCy,

że Bóg za nas cierpi i udziela pomocy.

 

I z okazji tych świąt życzymy:

Zdrowia, Radości

Pokoju, Miłości

Wszystkiego Dobrego

i śniadania Rodzinnego.

 

a życzenia składa
Prezes i Zarząd Stowarzyszenia

Tagi

Ubezpieczenie OC na 2024

pt., 16/02/2024 - 07:06

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje swoich członków że ubezpieczenie OC pszczelarza na 2024 rok wynosi 10 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia do 30 kwietnia 2024 rok. W tytule przelewu należy wpisać "Ubezpieczenie OC"

1.5% podatku 2024 na rzecz Stowarzyszenia

pt., 16/02/2024 - 06:56
1.5%

Powoli zbliża się ten czas...

Podatki, pity, rozliczenia. 

Wiecie, że możecie rozliczając się wspomóc działalnośc Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy? Jak?

Wystarczy wpisać nas w zeznaniu podatkowym w rubryce dot. 1,5%. Kwota ta wspomoże działalność naszego Stowarzyszenia, a to wszystko dla dobra pszczół. 

Co należy wpisać?

Numer KRS 0000270261

Cel szczegółowy PSZCZOŁY NYSA 16259

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY ZA TO ZE JESTEŚCIE Z NAMI. Będziemy wdzięczni za udostępnienie posta. Im więcej osób zobaczy tym większa szansa na poprawę zdrowotności pszczół.

08.02.2024 - Informacje Zarządu

czw., 08/02/2024 - 22:22

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia informuje swoich członków, że w dniach 17-18.02.2024 na Zamku w Otmuchowie odbędzie się szkolenie na temat "O pożytkach, miodzie i wosku pszczelim" szkolenie poprowadzi dr. Ewa Waś i dr. Dariusz Teper. Osoby które nie zgłosiły się na szkolenie, a chciałyby wziąć udział proszone są o kontakt z Prezesem.

Plan zebrania 04.02.2024

śr., 31/01/2024 - 21:45

PLAN ZEBRANIA

Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w dniu 04.02.2024 godz. 9. 00 w Nysie.

1.Omówienie Planu Pracy na 2024r.
2. Omówienie VIII Konferencji Pszczelarskiej.
3.Realizacja projektów w 2024r. a / Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
b/ Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
4.Szkolenie „OD PYŁKU DO WOSKU’ 17-18 luty 2024r. Hotel Zamek w Otmuchowie
5.Informacja dot. dopłat do rodzin pszczelich z ARiMR.
6.Informacja dot. ubezpieczenia pszczół.
7. Zapisy na syrop.
8.Informacja dot. pozyskania 1,5% w ramach Organizacji Pożytku Publicznego.
9.Dyskusja.
Prezes Zarządu

04.02.2024 Zebranie w Nysie

pon., 29/01/2024 - 23:02

W DNIU 04.02.2024 ROK O GODZINIE 9:00 W KINIE Nysa odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia. Po zebraniu będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą od Pszczelarzy od litery R do Z. Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany. Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia