Plan Zebrania koła - 18.02.2018

pon., 12/02/2018 - 17:52

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  KOŁA PSZCZELARZY  W NYSIE W DNIU 18.02.2018r

 

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie ,przywitanie zaproszonych gości.

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza  - po wyborze Przewodniczącego przejmuje on prowadzenie zebrania.

3.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad . Zgłaszanie zmian do porządku obrad . Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

4.Przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania Zarządu z działalności Koła za 2017 rok

5.Zbiorcze sprawozdanie finansowe skarbnika Koła i Komisji Rewizyjnej.

6.Wystąpienie zaproszonych gości.

7.Przerwa kawowa.

8.Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Koła planu pracy na rok 2018 i preliminarza budżetowego.

9.Dyskusja nad przedstawionym :

  • sprawozdaniem Prezesa Koła ,
  •  planem pracy i preliminarzem budżetowym

10. Sprawy bieżące

  • informacja dot. matek , odkładów i leków,
  • informacja dot. drzew i krzewów miododajnych
  • przedstawienie informacji o Polsko – Czeskim  projekcie  ‘’ Rozmowy o pszczołach i miodzie’’

 11 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej

12.Głosowanie nad Planem Pracy oraz Preliminarzem Budżetowym.

13. Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie.