Informacje zarządu - 20.12.2022

śr., 21/12/2022 - 20:19

Informacje Zarządu

 •  W dniu 20.11.2022 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia.
    Został wybrany nowy Zarząd w składzie; 
   Jerzy Duda    Prezes Zarządu 
    Alfred Lenkiewicz    Z-ca Prezesa Zarządu 
    Jarosław Stopyra    Z-ca Prezesa Zarządu
    Judyta Potoczak    Skarbnik 
    Janusz Kluska    Sekretarz 
    Danuta Włosek    Członek Zarządu 
    Kwiotek Wiktor    Członek Zarządu 
    Grzegorz Rzucidło    Członek Zarządu 
    Marcin Maciejak    Członek Zarządu 

 

 

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że w 2023 roku dopłata do przezimowanej rodziny pszczelej będzie wynosiła 50 zł. 
  W 2023 r. nie będzie środków finansowych na szkolenia pszczelarzy.
  Brak jest w dalszym ciągu wytycznych dot. zakupu sprzętu, pszczół i leków. 
  Członkowie Stowarzyszenia planujący zakupić sprzęt pszczelarski w 2023 roku proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu do końca stycznia 2023 rok mailem na adres jerzyduda@op.pl
   
 2. W dniu 05.01.2023 rok w Biurze Stowarzyszenia będzie przyjmowany wosk do przerobu na węzę pszczelą.
  • pierwsza grupa to pszczelarze od litery A do J;
  • druga grupa /termin zostanie podany/od litery K do Ł;
  • trzecia grupa od litery M do P;
  • czwarta grupa od litery R do S;
  • piata grupa od litery T do Z;
  Przyniesiony wosk ma być zważony, opisany i spakowany
   
 3. W dniu 10.01.2023 rok planowane jest w Biurze Stowarzyszenia spotkanie pszczelarzy w ramach grupy dot. innowacji w pszczelarstwie.
  Członków Stowarzyszenia zainteresowanych zapraszamy. Bliższe informacje w terminie późniejszym. 
   
 4. Najbliższe Zebranie planowane jest na 19.02.2023 rok.

                                                                                                 

             Prezes Zarządu
                Jerzy Duda