Ogłoszenia - czerwiec 2020 - Sztandar, Zebranie, Leki

wt., 23/06/2020 - 18:00

SZTANDAR - termin, wpłaty, gwoździe grawerowane

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona informuje, Uroczystości związane z wręczeniem sztandaru dla Stowarzyszenia odbędą się w dniu 22 sierpnia 2020 w Otmuchowie. 

Program uroczystości zostanie przedstawiony na zebraniu w dniu 19 lipca 2020 rok.
W związku z powyższym pszczelarze, którzy chcą partycypować w kosztach związanych z tą uroczystością proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości  50 zł na konto Stowarzyszenia

Pszczelarze, którzy chcą zakupić gwoździe, które będą umocowane do drzewca sztandaru, proszeni są o dokonanie wpłaty w wysokości 150 zł na konto Stowarzyszenia. Informujemy, że ilość gwoździ przewidzianych do umieszczenia na drzewcu  jest ograniczona. Przy wpłacie prosimy o podanie inicjałów jakie mają być wygrawerowane.


ZEBRANIE - termin, legitymacje 

Przed zebraniem w dniu 19 lipca 2020 roku można będzie także  dokonać w/w wpłat.
W dniu zebrania tj.19 lipca 2020 r. można będzie kupić legitymację członkowską Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w cenie 5 zł. Proszę przynieść zdjęcia do legitymacji.


WYDAWANIE LEKÓW

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuję ,że rozpoczynamy wydawanie  zamówionych leków i tak;

  • Gmina  Nysa  
    leki wydaje Janusz Kluska  Tel. 666 637 753 od dnia 24 czerwca 2020  po godz.21 , a w dniu 28 czerwca od godz .15 tej.
  • Gmina; Otmuchów, Kamiennik, Paczków   
    leki wydaje Jerzy Duda Tel.666 769 799.
  • Gmina ; Korfantów ,Łambinowice 
    leki wydaje Alfred Lenkiewicz   Tel. 606 296 767