Zatrucie pszczół - instrukcja pobieranie próbek PIWet-PIB

wt., 24/04/2018 - 18:18

Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, realizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin

 

Plik do pobrania: instrukcja.pdf

 

W ramach realizacji programu, na koszt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prowadzona będzie diagnostyka laboratoryjna do 100 przypadków ostrych zatruć pszczół, które każdego roku wystąpią w trakcie sezonu pszczelarskiego. Program będzie realizowany w latach 2014 – 2018.