01.20223 - Pismo z MRiRW dot. realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim

śr., 18/01/2023 - 18:52

Pismo przekazane do PZP. 

W załączeniu informacja na temat możliwości realizacji interwencji w sektorze pszczelarskim.

 W piśmie informacja i potwierdzenie, że zakupy sprzętu ponoszone od 1 stycznia 2023 roku będą kwalifikowane. 

Jest także lista sprzętu refundowanego. 

Pozdrawiamy