Termin rozliczania projektów z dofinansowaniem UE.

Termin rozliczania projektów z dofinansowaniem UE.
Pismo z ARR do WZP w Opolu. informacja ze strony internetowej wzp.opole.pl z dnia 25.04.2016 

as