DOTYCZY LEKÓW - termin zapłaty 30.04.2020

sob., 18/04/2020 - 20:20

DOTYCZY LEKÓW
Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje,że ceny leków są następujące

  • APIWAROL   1 opakowanie 55 złotych - 5 odymiań - proszę zamawiać tak żeby nie otwierać opakowań
  • BIOWAR        1 opakowanie 65 złotych  - 2 paski na rodzinę - proszę zamawiać tak żeby nie otwierać opakowań


Ceny pozostałych leków, które były zamawiane w niewielkiej ilości są zbliżone do tych ,które były   na stronie internetowej i tylko te leki podlegają refundacji.
Opłaty za leki proszę dokonać na konto stowarzyszenia z dopiskiem  LEKI.
Proszę o dokonanie wpłat na ubezpieczenie OC w wysokości 10 złotych. Jeśli ktoś chce dokonać wyższego ubezpieczenia swojej pasieki proszę o kontakt z kol. Andrzejem Filipowskim lub z członkami zarządu 
Opłaty z tytułu ubezpieczenia pasiek proszę wpłacać na konto stowarzyszenia z dopiskiem UBEZPIECZENIE 
Wszystkie wpłaty proszę dokonać do dnia 30. 04. 2020 rok . Jest to termin ostateczny ze względu na podjęte ustalenia z dostawcami leków i Stowarzyszeniem Ubezpieczeniowym.

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje,że mamy jeszcze środki finansowe dla swoich członków  na zakup matek i odkładów  informacje u kol. Andrzeja Filipowskiego.

Mamy także środki finansowe na zakup sprzętu  /przypominam,że potrzebny jest tutaj nr sprzedaży bezpośredniej lub nr Rolniczego Handlu Detalicznego/ - wszelkich informacji udziela   kol.Jerzy Duda
Nie mamy innej możliwości kontaktu.Mam nadzieję ,że pokonamy te trudności .


Życzę zdrowia
Pozdrawiam
Prezes Zarządu
Jerzy Duda