Plan zebrania 10.03.2019

wt., 05/03/2019 - 18:15

Zebranie Koła odbędzie się w dniu w dniu 10.03.2019 rok o godz 9. 00 w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie na ul. Obrońców Tobruku (mapa poniżej)

PWSZ Nysa

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KOŁA PSZCZELARZY
W NYSIE W DNIU 10.03.2019

 1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie ,przywitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza .
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad . Zgłaszanie zmian do porządku obrad . Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przedstawienie przez Prezesa Koła sprawozdania Zarządu z działalności Koła za 2018 rok
 6. Zbiorcze sprawozdanie finansowe skarbnika Koła i Komisji Rewizyjnej.
 7. Wystąpienie zaproszonych gości
   
 8. Przerwa kawowa.
   
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Koła planu pracy na rok 2019 i preliminarza budżetowego.
 10. Dyskusja nad przedstawionym :
  - sprawozdaniem Prezesa Koła ,
  - planem pracy i preliminarzem budżetowym
 11. Sprawy bieżące
  - informacja dot. matek , odkładów i leków,
  - informacja dot. drzew i krzewów miododajnych
  - przedstawienie informacji o Polsko – Czeskim projekcie ‘’ Rozmowy o pszczołach i miodzie’
 12.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej
 13. Głosowanie nad Planem Pracy oraz Preliminarzem Budżetowym.
 14.  Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zebrania Sprawozdawczego Koła Pszczelarzy w Nysie.

 

Adress