Warozza - ostrzeżenie

pon., 16/12/2019 - 08:36

varozza

Informacja od Prezesa

 

W związku z uzyskanymi informacjami o masowym nie spotykanym

o tej porze roku  występowaniem warrozy

proszę o dokonanie kontrolnych odymiań pasiek .

Obecna pogoda sprzyja tego typu zabiegom.

Po wykonaniu kontrolnych odymiań proszę podjąć decyzję co do dalszych działań.

 

W sytuacji masowego wystąpienia pasożyta proszę o informację do Prezesa.

 

 

2019 - Miody dla Domu dziecka

śr., 04/12/2019 - 17:42

 

Dom Dziecka

 

We wtorek 3 grudnia 2019, po raz kolejny słodki i zdrowy prezent dla dzieci (miody członków koła) przekazał prezes Koła Pszczelarzy w Nysie Jerzy Duda. W imieniu dzieci miody odebrała dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie Sylwia Sadowska-Klimas.