Dopłata do ula 20 zł - nowe przepisy z dnia 19 maja 2021

pt., 21/05/2021 - 20:30

Informacja ze strony KPRM www.gov.pl/web/premier/

 • Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020  

 • Wsparcie zostanie przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
  • Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Informacja ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp.biz.pl

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

 

Informacja ze strony ARIMR www.arimr.gov.pl

Pomoc dla pszczelarzy:

W 2021 r. wnioski będą przyjmowane od 28.06.2021 r do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

(..)

30 maja 2021 godz. 10 - zebranie członków Stowarzyszenia Pszczelarzy

śr., 19/05/2021 - 16:51

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona  informuje, że w dniu 30.05.2021 rok / niedziela/ o godz. 10 -tej odbędzie się zebranie Członków  Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w m. Ścinawa Mała / boisko koło basenu (adres Klasztorna 16A, 48-325 Ścinawa Mała,)  / gm. Korfantów/.

Po zebraniu   przewidziane są dodatkowe atrakcje.

Słodka Kraina w Ścinawie Małej.

scinawa mala

 

Tagi

Informacja odnośnie oprysków w dzień.

pon., 10/05/2021 - 10:36

opryski

 

Dane kontaktowe do PIORiN woj. opolskie

link dane kontaktowe PIORIN

"W newralgicznym okresie kwitnienia rzepaku dyżur telefoniczny trwa 24 na dobę.
Proszę zgłaszać każdy przypadek oprysku kwitnącego rzepaku w dzień.

Pamiętajcie, że za plantację kwitnącą uważa się również miejsce gdzie kwitną chwasty.

Jeżeli z jakich powodów nie uda się zgłosić nieprawidłowo wykonywanego oprysku do Inspektoratu PIORiN-u należy wykonać telefon na Posterunek Policji. 
Wszystkie Komendy Powiatowe Policji w województwie opolskim znają procedury postępowania w takich przypadkach. Zebrane materiały dowodowe zostaną również przekazane do ewentualnie prowadzonego postępowania przez PIORiN."

 

Informacja z PIORiN

 

opryski

Tagi

Marzec 2021 - Informacje od Prezesa Stowarzyszenia

sob., 17/04/2021 - 22:21

Zarząd Przypomina.

 

Informacje od Prezesa Stowarzyszenia

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze.

Nasze wiosenne spotkanie nie odbyło się.

Proszę o zapoznanie się z informacjami ,które mamy do przekazania.

 1.  Pszczelarze, którzy złożyli zamówienia na sprzęt proszeni są
  o kontakt z panią mgr inż. Anetą MULSKĄ tel. 503 006 850
  ul. Marcinkowskiego 1 , Nysa w celu sporządzenia umowy.
  Proszę o  wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania Pani Aneta Mulska przyjmuje tylko w dni robocze do godz. 16, a  w Piątek (02.04.2021) do godz. 10.00. .
  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przeznaczył mniej środków na zakup sprzętu  od tego ,który zamawialiśmy .Dlatego tez może być problem z pełną  realizacją zamówień.
 2. Zamówienia na zakup matek pszczelich i odkładów przyjmuje  kol. Andrzej FILIPOWSKI.
  Odkłady w br. kosztują 240 zł. matki wg. cennika producenta.  
 3. Zamówienia na leki przyjmujemy do końca kwietnia.
  Informacja dot. leków znajduje się na naszej stronie internetowej (link) i proszę się z nią zapoznać.

   Znajduje się tam też informacji dot. ubezpieczenia pszczół. Pszczelarze ,którzy chcą poszerzyć ubezpieczenie swoich pasiek proszeni są o kontakt z Prezesem Zarządu. Opłaty za ubezpieczenia pasiek  prosimy składać do końca kwietnia dokonując wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia.

 

Jeszcze raz proszę o zapoznawanie się z informacjami ,które będą zamieszczane na naszej stronie internetowej

 

Pozdrawiam i Życzę dużo zdrowia.

Prezes Zarządu

Jerzy Duda

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocy

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja

Zarząd i Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Nysie 

Informacja o lekach na 2021

czw., 18/03/2021 - 19:39

Informacja od Janusza Kluski - osoby zajmującej się lekami

 

Witam Koleżanki i Kolegów Pszczelarzy.

 

W nowym 2021 roku niestety Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictw  OBCIĄŁ nam dotacje na leki o około 25%.

Niestety nie możemy zrobić spotkania aby przekazać wszystkie informacje, dlatego

bardzo proszę aby do 30 kwietnia 2021 r drogą SMS (666 637 735) lub e-mailową janusz19667@wp.pl lub jerzyduda@op.pl  przekazać

informację o ilości rodzin pszczelich i jakie zamawiamy leki.

Podstawą zamówienia leków jest uregulowanie wpłat według poniższego cennika:

- członkowskie 50,0 pln

- ulowe 3,0 pln x ilość rodzin

- ubezpieczenie 10,0 pln.

Leki objęte refundacją są te same co w 2020 roku;

- apiwarol 25 tabletek

- biowar  10 pasków

- inne według zapytania.

Numer konta podany jest na stronie Stowarzyszenia dla tych ,którzy w ubiegłym roku nie zamawiali leków .Wszyscy, którzy zamawiali leki w 2020 roku podaję tylko ilość zamawianych leków na 2021 rok. 

Bardzo proszę o terminową wpłatę i  informację aby móc wcześniej zamówić leki. Ze względu na ograniczone środki finansowe może nie dla wszystkich wystarczyć leków z refundacji.

 

Pozdrawiam

Janusz Kluska