18.07.2021 - zebranie Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy - odbiór leków

wt., 06/07/2021 - 18:03

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona  informuje , że w dniu 18.07.2021 rok / niedziela/ o godz. 10 -tej odbędzie się zebranie Sprawozdawcze  Nyskiego   Stowarzyszenia Pszczelarzy. Zebranie odbędzie się ze względów epidemiologicznych w m. Ścinawa Mała / boisko sportowe / gm. Korfantów

W trakcie spotkania  mi. będą wręczane legitymacje członkowskie, wydawane będą leki oraz zostaną omówione projekty dot. zakupu pszczół, sprzętu oraz leków. Są jeszcze pieniądze na dokonanie zakupów. 

Rozpoczynamy zbiórkę miodów dla Domów Dziecka.

 

Prezes Zarządu 

Jerzy Duda

Ogłoszenie - Sprzedam odkłady

śr., 23/06/2021 - 17:40

OGŁOSZENIE - SPRZEDAM

Sprzedam odkłady pszczele zrobione na 5 ramkach wielkopolskich.

Obecnie silne rodziny zasiedlające  7 - 8 ramek z matką czerwiącą.

Odbiór własny. Odkłady przeleczone  kwasem mlekowym, przeciw warrozie.

Więcej szczegółów i cena:

Kontakt: Janusz Kluska 666 637 735

Ogłoszenie - Sprzedam Ule z pszczołami

śr., 23/06/2021 - 17:25

Za zgodą Prezesa, Na naszej stronie internetowej można zamieszczać ogłoszenie od członków naszego stowarzyszenia.

Oto pierwsze ogłoszenie.

*****************************************************

OGŁOSZENIE - SPRZEDAM

Sprzedam rodziny pszczele z ulami na ramce warszawskiej poszerzanej cena 700 zl za rodzinę do małej negocjacji.

Ilość  34 ule z rodzinami.

Miejsce pasieki: Rynarcice 15a

Kontakt telefon komórka 576 085 671   lub stacjonarny 774 319 855.

Pasieka

 

Informacja dot. pasków z kwasem szczawiowym

wt., 15/06/2021 - 19:39

Mail od Janusza Kluski:

 

WITAM!

Informacja  o zamawianiu pasków.

Dla chętnych pszczelarzy zainteresowanych alternatywnym leczeniem paskami nasączonymi kwasem szczawiowym, można u mnie zamawiać SMS (666 637 735) lub mailowo janusz19667@wp.pl.

Ilość pasków w opakowaniu - 20 szt

Cena opakowania 20,00pln brutto

Termin zamówień do 20 czerwca 2021r.

Pasek zakłada się na co drugą ramkę, (4 - 7 pasków, stosujemy w rodni przy czerwiu)

Stosujemy po ostatnim miodobraniu na okres 3 - 4 tygodni , potem można wrócić do tradycyjnego leczenia ( apiwarol).

Sam osobiście w ubiegłym sezonie przetestowałem.

Polecam.

Pozdrawiam Janusz Kluska

 

 

 

 

Dopłata do ula 20 zł - nowe przepisy z dnia 19 maja 2021

pt., 21/05/2021 - 20:30

Informacja ze strony KPRM www.gov.pl/web/premier/

  • Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  • Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020  

  • Wsparcie zostanie przeznaczone dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół.
    • Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

Informacja ze strony Polskiego Związku Pszczelarskiego pzp.biz.pl

Rząd, na wniosek przedłożony przez Pana Grzegorza Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznał że pszczelarzom należy się pomoc w postaci dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich.

 

Informacja ze strony ARIMR www.arimr.gov.pl

Pomoc dla pszczelarzy:

W 2021 r. wnioski będą przyjmowane od 28.06.2021 r do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:

  1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
  2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

(..)

30 maja 2021 godz. 10 - zebranie członków Stowarzyszenia Pszczelarzy

śr., 19/05/2021 - 16:51

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona  informuje, że w dniu 30.05.2021 rok / niedziela/ o godz. 10 -tej odbędzie się zebranie Członków  Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w m. Ścinawa Mała / boisko koło basenu (adres Klasztorna 16A, 48-325 Ścinawa Mała,)  / gm. Korfantów/.

Po zebraniu   przewidziane są dodatkowe atrakcje.

Słodka Kraina w Ścinawie Małej.

scinawa mala

 

Tagi