Zarząd

Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona:

  • Jerzy Duda                       prezes
  • Andrzej Filipowski         członek zarządu
  • Janusz Kluska               członek zarządu
  • Bogdna Czajka              skarbnik
  • Alfred Lenkiewicz         członek zarządu
  • Adam Szkudlarski        członek zarządu

 

Informacja z ARR - wstrzymanie wsparcia produktów pszczelarskich do roku 2019

INFORMACJA O UCHYLENIU TERMINÓW NA SKŁADANIE PROJEKTÓW W RAMACH MECHANIZMU WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2017/2018 i 2018/2019.

Agencję Rynku Rolnego zwraca się z prośbą o nie podejmowanie w chwili obecnej prac związanych z opracowaniem projektów na sezon 2017/2018

Zgodnie z w/w Zarządzeniem uchylony został termin składania projektów na sezon 2017/2018 tj. 28 kwietnia 2017 r. i sezon 2018/2019 tj. 30 kwietnia 2018 r.a obecnie ustalone przez Agencję Rynku Rolnego ,,Warunki (…)” obowiązują wyłącznie w sezonie 2016/2017.

Historia koła

Trudności czasów II wojny światowej, a szczególnie zniszczenia, jakich dokonano w ostatnich miesiącach wojny na terenach Ziemi Nyskiej, spowodowały niemal kompletną dewastację poniemieckich pasiek pszczelich. Wśród osadników przybywających do Nysy i okolic byli pszczelarze, a także miłośnicy pszczół rozumiejący wagę pszczół w odbudowie gospodarki rolnej, sadowniczej i warzywniczej.