Plan Zebrania 18.06.2023

śr., 14/06/2023 - 23:30

P L A N
Zebrania Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w dniu 18.06.2023 r godz.9.00. – Kino w Nysie.

1.Powitanie.
2. Informacje o organizowanym wyjeździe szkoleniowo - studyjnym w dniach 31.08 – 03.09. 2023 rok.
3.Informacja o interwencji w sektorze pszczelarstwa
-wsparcie walki z warrozą ,                                                                                                                         –inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
- pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.
4. Informacje na temat zamówień dot. zakupu leków na bazie kwasów.
5. Informacja dot. składek członkowskich oraz ubezpieczeń OC. 
6.Sprawy bieżące  - dyskusja
7.Rozpoczynamy zbiórkę miodu dla Domów Dziecka.   

                                                                  Zarząd Stowarzyszenia

 

konkurs "OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA" - dotacja dla Naszego Stowarzyszenia

śr., 10/05/2023 - 22:50

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

 

informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pt "OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA".

Nasze Stowarzyszenie brało udział w/w konkursie i otrzymało dotacje w wysokości 27 000 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane na organizację wyjazdu studyjno-szkoleniowego

.

Wyjazd planowany jest w dniach od 31 sierpnia do 4 września 2023.

Informujemy członków Stowarzyszenia, że w chwili obecnej pozostało tylko kilka wolnych miejsc.

 

Zapisy na wyjazd i dodatkowych informacji udziela Pan Alfred Lenkiewicz- numer telefonu 606296767

 

 

Wykaz Przyznanych dotacji w konkursie  "OPOLSKA PSZCZOŁA MIODNA"  (nr 5 Nasze Stowarzyszenie)

dotacje

 

Informacje zarządu-06.04.2023

czw., 06/04/2023 - 22:50

Informacje Zarządu.

1. Na stronie internetowej Stowarzyszenia został zamieszczony do pobrania i wypełnienia wzór  zaświadczenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii   celem uzyskania zaświadczenia o ilości przezimowanych rodzin.

Zaświadczenie to należy dołączyć do wniosku do ARiMR celem uzyskania dopłaty do rodzin pszczelich.

Informujemy, że w   dniu 13.04.2023r od godz.16.00 będziemy w Biurze Stowarzyszenia udzielać porad dot. wypełnienia dokumentów do ARiMR.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty do lekarza weterynarii i ARiMR należy składać osobiście. 

2. Przypominamy o opłaceniu składek członkowskich . Nie opłacenie składek do 12.04.2023 rok będzie skutkowało brakiem dofinansowania do realizowanych projektów dla pszczelarzy którzy tego nie dokonają. Nie będą brali udziału w realizowanych projektach także Ci pszczelarze  ,którzy nie dostarczą do 12.04.2023r. nr EP z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

3.W dniu 16.04.2023 rok  o godz. 9.00 planowane jest Zebranie Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Jerzy Duda 

Życzenia Wielkanoc 2023

czw., 06/04/2023 - 22:06

 

Jest już wiosna, choć na dworze zima
niby jest słońce, a mróz trzyma

 

Pszczoły do pracy się szykują
już niedługo wystartują
najpierw pyłek, potem miód
oj to jest ich pracy cud

 

A u ludzi teraz cuda wspominamy 
i świętami Wielkiej Nocy nazywamy

 

Kiedy to zmartwych człowiek-BÓG powstaje
i nam nadzieje na nowe życie daje

 

Z tej okazji życzymy wszystkiego dobrego,
radości zdrowia i szczęścia rodzinnego 

 

żeby plany w 100% się spełniły
żeby problemy w sukcesy się zmieniły
żeby na wszystko starczyło czasu 
żeby pszczoły miały blisko do lasu

 


Przyjmijcie te życzenia
od Prezes i Zarząd Stowarzyszenia

Tagi

Informacje Zarządu 28.03.2023

wt., 28/03/2023 - 22:20

Informacja Zarządu

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje, że zostało zamknięte konto bankowe w
BNB PARIBAS.
Zostało otwarte Konto w Banku Spółdzielczym w Otmuchowie o nr

 

11 8872 0003 0000 6934 2000 0010
Wszystkie wpłaty prosimy dokonywać na podane konto.

 

W dniu 4 kwietnia 2023 r. będzie dostawa cukru. Pszczelarze, którzy zamówili cukier proszeni są o
jego odbiór w dniu dostawy Meszno 39. Bliższych informacji udzielają członkowie Zarządu.

 

Pozdrawiam

Prezes Zarządu

Jerzy Duda

Informacje Zarządu 24.03.2023 - bardzo ważna

pt., 24/03/2023 - 20:33

Informacja Zarządu
z dnia 24.03.2022

Bardzo ważna

 

Zgodnie z decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy pszczelarz starający się o dopłaty w ramach zakupu sprzętu pszczelarskiego, leków na do zwalczania warrozy czy zakupu pszczół i odkładów pszczelich musi posiadać nr’’ EP’’, który nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym w dniu 28.03.2023r /wtorek/ w biurze stowarzyszenia od godziny 17.00 wszyscy pszczelarze , którzy chcą wziąć udział w wymienionych projektach proszeni są o przyniesienie Decyzji o nadaniu nr EP celem dokonania  jej kopii.

Kopie Decyzji można przesłać na adres mailowy  jerzyduda@op.pl  w terminie do 29.03.2023 roku.

Brak informacji o nadanym numerze spowoduje, że pszczelarze, którzy tego nie dokonają nie będą uczestniczyć w wyżej wymienionych projektach.

W chwili obecnej brak jest zainteresowania zakupem matek i odkładów. Przypominamy, że pszczelarze ubiegający się o zakup matek i odkładów oprócz nr EP muszą posiadać nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego.

Czekamy na dostawę cukru. Będzie to ostatnia dostawa, następna będzie dopiero po uruchomieniu nowej kampanii gdyż w chwili obecnej cukrownia nie posiada już możliwości wyprodukowania cukru takiej jakości jaką my potrzebujemy. W związku z powyższym zamawiamy dodatkową ilość cukru.

Bliższe informacje można uzyskać u Pani Judyty Potoczak nr telefonu 667 239 470.

W związku z otwarciem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Korfantowie Zarząd zwraca się z prośbą do pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, o przekazanie miodu. Miód można przynieść w dniu 28.03.2023 rok lub do Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Najbliższe Zebranie plonowane jest na 16.04.2023 rok  

Pozdrawiam

Prezes Zarządu

Jerzy Duda