Informacje Zarządu 24.03.2023 - bardzo ważna

pt., 24/03/2023 - 20:33

Informacja Zarządu
z dnia 24.03.2022

Bardzo ważna

 

Zgodnie z decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy pszczelarz starający się o dopłaty w ramach zakupu sprzętu pszczelarskiego, leków na do zwalczania warrozy czy zakupu pszczół i odkładów pszczelich musi posiadać nr’’ EP’’, który nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z powyższym w dniu 28.03.2023r /wtorek/ w biurze stowarzyszenia od godziny 17.00 wszyscy pszczelarze , którzy chcą wziąć udział w wymienionych projektach proszeni są o przyniesienie Decyzji o nadaniu nr EP celem dokonania  jej kopii.

Kopie Decyzji można przesłać na adres mailowy  jerzyduda@op.pl  w terminie do 29.03.2023 roku.

Brak informacji o nadanym numerze spowoduje, że pszczelarze, którzy tego nie dokonają nie będą uczestniczyć w wyżej wymienionych projektach.

W chwili obecnej brak jest zainteresowania zakupem matek i odkładów. Przypominamy, że pszczelarze ubiegający się o zakup matek i odkładów oprócz nr EP muszą posiadać nr sprzedaży bezpośredniej lub nr rolniczego handlu detalicznego.

Czekamy na dostawę cukru. Będzie to ostatnia dostawa, następna będzie dopiero po uruchomieniu nowej kampanii gdyż w chwili obecnej cukrownia nie posiada już możliwości wyprodukowania cukru takiej jakości jaką my potrzebujemy. W związku z powyższym zamawiamy dodatkową ilość cukru.

Bliższe informacje można uzyskać u Pani Judyty Potoczak nr telefonu 667 239 470.

W związku z otwarciem Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Korfantowie Zarząd zwraca się z prośbą do pszczelarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, o przekazanie miodu. Miód można przynieść w dniu 28.03.2023 rok lub do Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Najbliższe Zebranie plonowane jest na 16.04.2023 rok  

Pozdrawiam

Prezes Zarządu

Jerzy Duda