2020 - listę leków refundowanych przez KOWR

wt., 17/03/2020 - 18:38
Leki

Przedstawione ceny leków są cenami orientacyjnymi.

W przeliczeniu na 1 rodzinę pszczelą wysokość refundacji wynosi 6,45 zł.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy z złożyli deklarację na zakup leków w m-cu  październiku 2019 roku otrzymają je zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Ewentualne korekty proszę wnosić do kol. Janusza Kluski  sms na tel 666 637 735 lub mail janusz19667@wp.pl

Członkowie,którzy nie złożyli zamówienia w 2019 roku i nie złożą go do kol.Janusza Kluski lub do członków Zarządu do dnia 30.03.2020 rok nie otrzymają leków.


Prezes Zarządu 
Jerzy Duda