informacja z KOWR - "ostrzeżenie dla pszczelarzy"

czw., 16/01/2020 - 20:42

Informacja z KOWR otrzymana mailowo - proszę o zapoznanie się z informacją:

 

"(...) Z uwagi na zapis Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022 mówiący, iż pszczelarz, producent produktów pszczelich może być  beneficjentem pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej, (...). 


Ponadto przypominamy, że zgodnie z pkt 6.4.8 Warunków udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich"; na lata 2020-2022 w przypadku wykrycia, że dany odbiorca końcowy korzysta z  pomocy w ramach kilku podmiotów uprawnionych, KOWR nie uzna dla niego refundacji wnioskowanych przez te podmioty oraz zostanie on wykluczony z udziału w mechanizmie na okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dany projekt był realizowany (zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013). "