Mail z WZP w Opolu dot. Składek, OC, Leki

czw., 07/02/2019 - 17:52

Treść Maila: 

Prezesi Kół Pszczelarskich

/wszyscy/

W związku z rozpoczęciem nowego roku działalności WZP w Opolu informujemy, że wysokość składek nie uległa zmianie i wynosi:

-składka członkowska                     50,00zł

-składka ulowa                                2,50zł /1 rodzina pszczela

Składki należy wpłacić do dnia 31 marca 2019r. również do 31.03.2019r należy dostarczyć do biura WZP w Opolu listy

-ubezpieczenie OC            10,00 zł/pszczelarz, wpłaty wraz z listami ubezpieczonych do dnia 31 kwietnia 2019r.

Odpłatność za leki i matki realizowane w 2019r. zostanie podana po otrzymaniu z KOWR-u kwoty refundacji. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze takiej informacji.

 

Zamówienia na leki i matki proszę dostarczyć do biura WZP do dnia 28 lutego 2019r.

W załączeniu wykaz leków dostępnych i zarejestrowanych w Polsce, które są refundowane. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ulotkami (przekazane elektronicznie wszystkim prezesom) i przedstawienie członkom kół pszczelarskich, szczególnie proszę zwrócić uwagę na substancje czynne, dawkowanie oraz cenę brutto na 1 rodzinę pszczelą.

 Leki do zwalczania varroa destruktor zarejestrowane w Polsce i podlegające refundacji WPR.