Nosema Cerane - zaatakowała nasze pszczoły

pt., 30/12/2016 - 19:22

W próbkach wysłanych do badań  stwierdzono obecność nosemy ceranae.

Poniżej zamieszczamy dwa artykuły dot. nosemy.

Proszę o dokładne zapoznanie się z tymi opracowaniami.

Prezes Koła Pszczelarzy w Nysie.