Plan zebrania 19.07.2020 - Nysa - Kino aleja Józefa Lompy 3

pon., 13/07/2020 - 20:47

Miejsce:  Zebranie odbędzie się w dniu 19.07.2020 r o godz. 9.00 w Kinie w Nysie  - Aleja Józefa Lompy 3.

Proszę na zebranie wziąć maseczki.

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA W NYSIE W DNIU 19.07.2020 R.

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

2.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.

3.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad .

Zgłaszanie zmian do porządku obrad . Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności  za 2019 rok

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7.Przedstawienie Planu finansowego na 2020 rok

8.Przedstawienie zmian w zarządzie Stowarzyszenia i głosowanie

9. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie

10.Przedstawienie Planu Pracy na 2020 rok

11.Dyskusja nad przedstawionym :

sprawozdaniem Prezesa

  •      sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
  •      planem finansowym na 2020 rok
  •     planem pracy na 2020 rok

12. Sprawy bieżące

- informacje dot. wręczenia sztandaru w  dn.22.sierpień 2020r.

13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu , Komisji Rewizyjnej .Planem Pracy oraz Planem finansowym

14. Wolne wnioski.

15.Zamknięcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona .

Zebranie odbędzie się w dniu 19.07.2020 r o godz. 9.00 w Kinie w Nysie  - Aleja Józefa Lompy 3.

Proszę na zebranie wziąć maseczki.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Duda

Adress